Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Dnia 25-03-2021 godz. 20:05:36

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4