Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 18:55:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4