Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:09:34

Poprawka 16

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3