Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dnia 25-03-2021 godz. 19:49:55

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3