Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

Dnia 25-03-2021 godz. 20:07:04

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5