Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:29:18

Poprawka 1, 9

Za: 4 Przeciw: 90 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6