Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dnia 25-03-2021 godz. 19:23:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7