Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:05:25

Poprawka 2

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4