Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Dnia 25-03-2021 godz. 19:58:45

Poprawka 2

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4