Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dnia 25-03-2021 godz. 19:53:13

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3