Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:06:49

Poprawka 9

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4