Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 25-03-2021 godz. 19:25:27

Poprawka 2

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5