Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 25-03-2021 godz. 19:26:56

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6