Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:47:08

Poprawka 3

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3