Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-03-2021 godz. 19:10:18

Poprawka 17, 22, 24-26

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3