Narzędzia:

Posiedzenie: 16. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


5
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


6
Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


7
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku.

Wniosek o podjęcie uchwały


8
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.

Wniosek o podjęcie uchwały


9
Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


10
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 1-4, 6, 9, 13, 15-18, 20


11
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 5


12
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 7


13
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 8, 14, 19


14
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 10


15
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 11


16
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 12


17
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


18
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


19
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 6


20
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


21
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5


22
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


23
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 11


24
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


25
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


26
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


27
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


28
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


29
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


30
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


31
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


32
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 9, 11


33
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


34
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


35
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


36
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


37
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


38
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 1


39
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 2, 4


40
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 3, 32, 37


41
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 5, 31


42
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 6


43
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 7, 13


44
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 8


45
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 9, 14


46
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 10


47
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 11, 15


48
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 12


49
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 16


50
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 17


51
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 18


52
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 19


53
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 20, 21, 28


54
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 22


55
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 23


56
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 24


57
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 25


58
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 26


59
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 27


60
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 29


61
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 30


62
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 33


63
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 34


64
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 35


65
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 36


66
Ustawa o Funduszu Medycznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


67
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 4
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku.

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 1-4, 6, 9, 13, 15-18, 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 8, 14, 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 9, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 2, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 3, 32, 37

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 5, 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 7, 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 9, 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 11, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 20, 21, 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 33

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o Funduszu Medycznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania