Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:06:56

Poprawka 11, 15

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3