Narzędzia:

Dnia 30-09-2020 godz. 10:05:44

Za: 39 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 39