Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:53:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2