Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Dnia 30-09-2020 godz. 19:43:19

Poprawka 11

Za: 47 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5