Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:10:56

Poprawka 22

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4