Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:50:42

Poprawka 10

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4