Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:08:53

Poprawka 17

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2