Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:17:04

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2