Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:47:14

Poprawka 3

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2