Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:58:58

Poprawka 8

Za: 0 Przeciw: 98 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2