Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:03:44

Poprawka 5, 31

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3