Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:50:11

Poprawka 9

Za: 54 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2