Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:07:36

Poprawka 12

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 2