Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:47:47

Poprawka 4, 5

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2