Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:55:16

Poprawka 2

Za: 2 Przeciw: 95 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3