Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:59:41

Poprawka 10

Za: 1 Przeciw: 97 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2