Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:11:46

Poprawka 24

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3