Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 20:00:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3