Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:58:23

Poprawka 7

Za: 1 Przeciw: 97 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2