Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

Dnia 30-09-2020 godz. 20:18:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 6