Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Dnia 30-09-2020 godz. 19:42:24

Poprawka 8, 14, 19

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4