Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:06:30

Poprawka 10

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4