Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Dnia 30-09-2020 godz. 19:41:16

Poprawka 5

Za: 54 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5