Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Dnia 30-09-2020 godz. 19:45:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3