Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:56:21

Poprawka 4

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4