Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:12:15

Poprawka 25

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3