Narzędzia:

Posiedzenie: 16. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 4 dzień


29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

69
Głosowanie próbne

70
Głosowanie próbne

71
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


72
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


73
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


74
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


75
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


76
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


77
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


78
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


79
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


80
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


81
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


82
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


83
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


84
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15


85
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16


86
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 39, 48, 57


87
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19


88
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20


89
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


90
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22


91
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23


92
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24


93
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25, 50, 60


94
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26


95
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27


96
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30


97
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31


98
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32


99
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33


100
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 34


101
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35, 37


102
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36


103
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 40


104
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 41


105
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 42


106
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 43


107
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 44, 46


108
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 45


109
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 47


110
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 51, 62


111
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 54


112
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 55


113
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 56


114
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 59


115
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 69
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 39, 48, 57

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 92
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 93
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25, 50, 60

Wyniki głosowania

Nr głosowania 94
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 95
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 96
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 97
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 98
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 99
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33

Wyniki głosowania

Nr głosowania 100
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 101
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35, 37

Wyniki głosowania

Nr głosowania 102
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 103
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 40

Wyniki głosowania

Nr głosowania 104
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 41

Wyniki głosowania

Nr głosowania 105
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 42

Wyniki głosowania

Nr głosowania 106
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 43

Wyniki głosowania

Nr głosowania 107
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 44, 46

Wyniki głosowania

Nr głosowania 108
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 45

Wyniki głosowania

Nr głosowania 109
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 47

Wyniki głosowania

Nr głosowania 110
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 51, 62

Wyniki głosowania

Nr głosowania 111
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 54

Wyniki głosowania

Nr głosowania 112
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 55

Wyniki głosowania

Nr głosowania 113
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 56

Wyniki głosowania

Nr głosowania 114
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 59

Wyniki głosowania

Nr głosowania 115
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania