Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:10:12

Poprawka 20, 21, 28

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4