Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-09-2020 godz. 19:55:51

Poprawka 3

Za: 46 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 3