Narzędzia:

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.

Dnia 30-09-2020 godz. 19:36:18

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 49 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6