Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:05:04

Poprawka 8

Za: 50 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7