Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Dnia 30-09-2020 godz. 19:33:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4