Narzędzia:

Posiedzenie: 16. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


29 i 30 września oraz 13 i 14 października 2020 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania3
Drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania