Narzędzia:

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dnia 30-09-2020 godz. 20:02:16

Poprawka 1

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2